کاریکاتور/ یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و خارج!

کاریکاتور/ یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و خارج!
به بهانه جشن باشگاه پرسپولیس با حضور مدیران و اعضای هیات مدیره و حواشی مربوط به تقلید صدای علی پروین و علی دایی.

کاریکاتور/ یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و خارج!

به بهانه جشن باشگاه پرسپولیس با حضور مدیران و اعضای هیات مدیره و حواشی مربوط به تقلید صدای علی پروین و علی دایی.
کاریکاتور/ یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و خارج!