کار دولتمردان حاشیه‌پردازی و نظریه‌پردازی نیست/ برخی‌ها دوباره به نوچه‌های کدخدا متوسل شدند/ با برجام نه معیشت درست شد نه بیکاری!

کار دولتمردان حاشیه‌پردازی و نظریه‌پردازی نیست/ برخی‌ها دوباره به نوچه‌های کدخدا متوسل شدند/ با برجام نه معیشت درست شد نه بیکاری!
نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران مشکلاتی که در جامعه وجود دارد را حل‌شدنی دانست و با انتقاد از برخی مسؤولان گفت: کار دولتمردان حاشیه‌پردازی و نظریه‌پردازی نیست و اگر نتوانیم انقلاب را حفظ کنیم مورد لعنت آیندگان قرار می‌گیریم.

کار دولتمردان حاشیه‌پردازی و نظریه‌پردازی نیست/ برخی‌ها دوباره به نوچه‌های کدخدا متوسل شدند/ با برجام نه معیشت درست شد نه بیکاری!

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران مشکلاتی که در جامعه وجود دارد را حل‌شدنی دانست و با انتقاد از برخی مسؤولان گفت: کار دولتمردان حاشیه‌پردازی و نظریه‌پردازی نیست و اگر نتوانیم انقلاب را حفظ کنیم مورد لعنت آیندگان قرار می‌گیریم.
کار دولتمردان حاشیه‌پردازی و نظریه‌پردازی نیست/ برخی‌ها دوباره به نوچه‌های کدخدا متوسل شدند/ با برجام نه معیشت درست شد نه بیکاری!