کاهش۱۰درصدی سفرهای نوروزی به ترکیه/ اقبال گردشگران به ترکیه هنوز وجود دارد؟

کاهش۱۰درصدی سفرهای نوروزی به ترکیه/ اقبال گردشگران به ترکیه هنوز وجود دارد؟
براساس آمار در نوروز امسال مسافرت‌های هوایی داخلی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۳ درصد افزایش یافته، در حالی که سفرهای هوایی خارجی با کاهش ۷ درصدی روبرو بوده که نشان از استقبال مردم به سفرهای داخلی است.

کاهش۱۰درصدی سفرهای نوروزی به ترکیه/ اقبال گردشگران به ترکیه هنوز وجود دارد؟

براساس آمار در نوروز امسال مسافرت‌های هوایی داخلی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۳ درصد افزایش یافته، در حالی که سفرهای هوایی خارجی با کاهش ۷ درصدی روبرو بوده که نشان از استقبال مردم به سفرهای داخلی است.
کاهش۱۰درصدی سفرهای نوروزی به ترکیه/ اقبال گردشگران به ترکیه هنوز وجود دارد؟

فروش بک لینک