کاهش تولید و ادامه رکود در سه ماهه نخست سال ۹۵/ انحصار صنعت خودرو راهی برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌گذارد

کاهش تولید و ادامه رکود در سه ماهه نخست سال ۹۵/ انحصار صنعت خودرو راهی برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌گذارد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: خبری از رشد اقتصادی در سال جاری هم نیست، وجود انحصار در صنعت خودروسازی، راهی برای سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت باقی نگذاشته است.

کاهش تولید و ادامه رکود در سه ماهه نخست سال ۹۵/ انحصار صنعت خودرو راهی برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌گذارد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: خبری از رشد اقتصادی در سال جاری هم نیست، وجود انحصار در صنعت خودروسازی، راهی برای سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت باقی نگذاشته است.
کاهش تولید و ادامه رکود در سه ماهه نخست سال ۹۵/ انحصار صنعت خودرو راهی برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌گذارد

خرید بک لینک