کره‌شمالی نیازی به تسلیحات ندارد که سانچی برایش حمل کند/ وزارت خارجه در مجلس باید پاسخگوی سانچی باشد

کره‌شمالی نیازی به تسلیحات ندارد که سانچی برایش حمل کند/ وزارت خارجه در مجلس باید پاسخگوی سانچی باشد
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: کره شمالی نیازی به تسلیحات ندارد که سانچی برایش حمل کند؛ خودشان موشک بالستیک دارند و ما در جنگ ایران و عراق از کره شمالی استفاده می‌کردیم.

کره‌شمالی نیازی به تسلیحات ندارد که سانچی برایش حمل کند/ وزارت خارجه در مجلس باید پاسخگوی سانچی باشد

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: کره شمالی نیازی به تسلیحات ندارد که سانچی برایش حمل کند؛ خودشان موشک بالستیک دارند و ما در جنگ ایران و عراق از کره شمالی استفاده می‌کردیم.
کره‌شمالی نیازی به تسلیحات ندارد که سانچی برایش حمل کند/ وزارت خارجه در مجلس باید پاسخگوی سانچی باشد