کروش:کفاشیان و هیات مدیره اش نشان دادند نیازی به خدمات من ندارند

کروش:کفاشیان و هیات مدیره اش نشان دادند نیازی به خدمات من ندارند
سرمربی تیم ملی امیدوار است جلسه چهارشنبه با رییس فدراسیون فوتبال به یک توافق دوستانه و متقابل منجر شود.

کروش:کفاشیان و هیات مدیره اش نشان دادند نیازی به خدمات من ندارند

سرمربی تیم ملی امیدوار است جلسه چهارشنبه با رییس فدراسیون فوتبال به یک توافق دوستانه و متقابل منجر شود.
کروش:کفاشیان و هیات مدیره اش نشان دادند نیازی به خدمات من ندارند