کسی به فکر تالاب های نفرین شده فارس نیست

کسی به فکر تالاب های نفرین شده فارس نیست
روزنامه خبرجنوب نوشت:در فارس کوچکترین توجه به تالابها صورت نگرفته است و اهتمام و اراده ای جدی برای احیای تالاب های فارس وجود ندارد.

کسی به فکر تالاب های نفرین شده فارس نیست

روزنامه خبرجنوب نوشت:در فارس کوچکترین توجه به تالابها صورت نگرفته است و اهتمام و اراده ای جدی برای احیای تالاب های فارس وجود ندارد.
کسی به فکر تالاب های نفرین شده فارس نیست

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ