کشته شدن ده‌ها تروریست در چهارمین روز عملیات پاکسازی استان کرکوک

کشته شدن ده‌ها تروریست در چهارمین روز عملیات پاکسازی استان کرکوک
نیروهای عراقی در چهارمین روز عملیات پاکسازی استان کرکوک از لوث وجود عناصر باقیمانده داعش، موفق شدند تعدادی از آن‌ها را کشته و شماری دیگر را بازداشت کنند.

کشته شدن ده‌ها تروریست در چهارمین روز عملیات پاکسازی استان کرکوک

نیروهای عراقی در چهارمین روز عملیات پاکسازی استان کرکوک از لوث وجود عناصر باقیمانده داعش، موفق شدند تعدادی از آن‌ها را کشته و شماری دیگر را بازداشت کنند.
کشته شدن ده‌ها تروریست در چهارمین روز عملیات پاکسازی استان کرکوک