کشته شدن ۴ نظامی سعودی به دست تک‎تیراندازان یمن

کشته شدن ۴ نظامی سعودی به دست تک‎تیراندازان یمن
منابع یمنی از کشته شدن ۴ نظامی سعودی به دست نیروهای تک تیرانداز ارتش یمن و انصارالله در جازان واقع در جنوب عربستان خبر دادند.

کشته شدن ۴ نظامی سعودی به دست تک‎تیراندازان یمن

منابع یمنی از کشته شدن ۴ نظامی سعودی به دست نیروهای تک تیرانداز ارتش یمن و انصارالله در جازان واقع در جنوب عربستان خبر دادند.
کشته شدن ۴ نظامی سعودی به دست تک‎تیراندازان یمن