کشته شدن ۸۶ غیرنظامی سوری در عملیات نظامی ترکیه در عفرین

کشته شدن ۸۶ غیرنظامی سوری در عملیات نظامی ترکیه در عفرین
منابع خبری سوریه اعلام کردند که در عملیات هشت روز اخیر ارتش ترکیه در منطقه عفرین واقع در شمال سوریه، ۸۶ غیرنظامی سوری کشته و حدود ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

کشته شدن ۸۶ غیرنظامی سوری در عملیات نظامی ترکیه در عفرین

منابع خبری سوریه اعلام کردند که در عملیات هشت روز اخیر ارتش ترکیه در منطقه عفرین واقع در شمال سوریه، ۸۶ غیرنظامی سوری کشته و حدود ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
کشته شدن ۸۶ غیرنظامی سوری در عملیات نظامی ترکیه در عفرین