کشته شدن 18 انتحاری داعش در مرز عراق و سوریه

کشته شدن 18 انتحاری داعش در مرز عراق و سوریه
18 انتحاری داعشی به مواضع نیروهای الحشد الشعبی در مرزهای عراق و سوریه حمله کردند، اما همه این عناصر به دست نیروهای الحشد کشته شدند.

کشته شدن 18 انتحاری داعش در مرز عراق و سوریه

18 انتحاری داعشی به مواضع نیروهای الحشد الشعبی در مرزهای عراق و سوریه حمله کردند، اما همه این عناصر به دست نیروهای الحشد کشته شدند.
کشته شدن 18 انتحاری داعش در مرز عراق و سوریه