کشف 872 میلیاردی زمین‌خواری در مازندران/ 39 متهم به زمین‌خواری دستگیر شدند

کشف 872 میلیاردی زمین‌خواری در مازندران/ 39 متهم به زمین‌خواری دستگیر شدند
فرمانده انتظامی مازندران از کشف 872 میلیاردی زمین خواری‌ها و رفع تصرف اراضی ملی و جنگلی و بازگرداندن آن به دامان طبیعت طی سال جاری در استان خبر داد.

کشف 872 میلیاردی زمین‌خواری در مازندران/ 39 متهم به زمین‌خواری دستگیر شدند

فرمانده انتظامی مازندران از کشف 872 میلیاردی زمین خواری‌ها و رفع تصرف اراضی ملی و جنگلی و بازگرداندن آن به دامان طبیعت طی سال جاری در استان خبر داد.
کشف 872 میلیاردی زمین‌خواری در مازندران/ 39 متهم به زمین‌خواری دستگیر شدند