کنترل دوباره ارتش سوریه بر العیس در جنوب حلب/ درگیری شدید ادامه دارد

کنترل دوباره ارتش سوریه بر العیس در جنوب حلب/ درگیری شدید ادامه دارد
ارتش سوریه تجهیزات چشمگیری شامل 30 تانک و خودروهای زرهی به جنوب حلب اعزام کرد و همزمان با کسب آمادگی برای عملیات بزرگ، موفق شد شهرک سقوط کرده العیس را دوباره آزاد کند.

کنترل دوباره ارتش سوریه بر العیس در جنوب حلب/ درگیری شدید ادامه دارد

ارتش سوریه تجهیزات چشمگیری شامل 30 تانک و خودروهای زرهی به جنوب حلب اعزام کرد و همزمان با کسب آمادگی برای عملیات بزرگ، موفق شد شهرک سقوط کرده العیس را دوباره آزاد کند.
کنترل دوباره ارتش سوریه بر العیس در جنوب حلب/ درگیری شدید ادامه دارد

خرید بک لینک