گزینه‌ای جز عملیات نظامی در شمال سوریه نیست/ اظهارات آمریکا جنگ روانی است

گزینه‌ای جز عملیات نظامی در شمال سوریه نیست/ اظهارات آمریکا جنگ روانی است
وزیر دفاع ترکیه با تاکید بر لزوم آغاز فوری عملیات عفرین در شمال سوریه، تاکید کرد برای نابودی عناصر تروریستی در شمال سوریه (شبه‌نظامیان کُرد) گزینه‌ای جز آغاز عملیات نظامی وجود ندارد.

گزینه‌ای جز عملیات نظامی در شمال سوریه نیست/ اظهارات آمریکا جنگ روانی است

وزیر دفاع ترکیه با تاکید بر لزوم آغاز فوری عملیات عفرین در شمال سوریه، تاکید کرد برای نابودی عناصر تروریستی در شمال سوریه (شبه‌نظامیان کُرد) گزینه‌ای جز آغاز عملیات نظامی وجود ندارد.
گزینه‌ای جز عملیات نظامی در شمال سوریه نیست/ اظهارات آمریکا جنگ روانی است