«یگان‌های مدافع خلق» از اسارت 16 نظامی تُرک در عفرین خبر دادند

«یگان‌های مدافع خلق» از اسارت 16 نظامی تُرک در عفرین خبر دادند
نماینده «یگان‌های مدافع خلق» اسارت 16 نظامی ترکیه‌ای در درگیری‌های «عفرین» سوریه را اعلام کرد.

«یگان‌های مدافع خلق» از اسارت 16 نظامی تُرک در عفرین خبر دادند

نماینده «یگان‌های مدافع خلق» اسارت 16 نظامی ترکیه‌ای در درگیری‌های «عفرین» سوریه را اعلام کرد.
«یگان‌های مدافع خلق» از اسارت 16 نظامی تُرک در عفرین خبر دادند