۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال قاچاق برای اشتغال/ بررسی حذف ۳۴ میلیون یارانه‌‌بگیر در کمیسیون تلفیق

۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال قاچاق برای اشتغال/ بررسی حذف ۳۴ میلیون یارانه‌‌بگیر در کمیسیون تلفیق
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با اعلام اینکه این کمیسیون با حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر موافقت نکرد، گفت: تبصره ۱۸ مربوط به افزایش حامل‌های انرژی حذف شد و ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل کالاهای اموال تملیکی برای اشتغال اختصاص خواهد یافت.

۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال قاچاق برای اشتغال/ بررسی حذف ۳۴ میلیون یارانه‌‌بگیر در کمیسیون تلفیق

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با اعلام اینکه این کمیسیون با حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر موافقت نکرد، گفت: تبصره ۱۸ مربوط به افزایش حامل‌های انرژی حذف شد و ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل کالاهای اموال تملیکی برای اشتغال اختصاص خواهد یافت.
۱۰ هزار میلیارد تومان از فروش اموال قاچاق برای اشتغال/ بررسی حذف ۳۴ میلیون یارانه‌‌بگیر در کمیسیون تلفیق