258 شعبه اخذ رای برای دور دوم انتخابات مجلس در غرب هرمزگان آماده شده است

258 شعبه اخذ رای برای دور دوم انتخابات مجلس در غرب هرمزگان آماده شده است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان از آمادگی کامل ستاد انتخابات هرمزگان برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه غرب این استان و مهیاسازی 258 شعبه اخذ رای در این حوزه خبر داد.

258 شعبه اخذ رای برای دور دوم انتخابات مجلس در غرب هرمزگان آماده شده است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان از آمادگی کامل ستاد انتخابات هرمزگان برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه غرب این استان و مهیاسازی 258 شعبه اخذ رای در این حوزه خبر داد.
258 شعبه اخذ رای برای دور دوم انتخابات مجلس در غرب هرمزگان آماده شده است

بک لینک