موتورسیکلت 400 سی سی غیرمجاز و مزاحم در شهرستان ” کیار” توقیف شد

موتورسیکلت 400 سی سی غیرمجاز و مزاحم در شهرستان ” کیار” توقیف شد
فرمانده انتظامی شهرستان “کیار” از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت 400 سی سی غیرمجاز و مزاحم در این شهرستان، خبر داد.

موتورسیکلت 400 سی سی غیرمجاز و مزاحم در شهرستان ” کیار” توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان “کیار” از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت 400 سی سی غیرمجاز و مزاحم در این شهرستان، خبر داد.
موتورسیکلت 400 سی سی غیرمجاز و مزاحم در شهرستان ” کیار” توقیف شد