55‌امین سالگرد سفر نخستین انسان به فضا/تصاویری از یک روز تاریخی که عصر سفرهای فضایی را آغاز کرد

55‌امین سالگرد سفر نخستین انسان به فضا/تصاویری از یک روز تاریخی که عصر سفرهای فضایی را آغاز کرد
55 سال از روزی که یوری الکسی‌یویچ گاگارین با فضاپیمای وُستوک-۱ به فضا رفت و لقب نخستین فضانورد جهان را گرفت می‌گذرد. روز 12 آوریل سال 1961 روز مهمی برای جهان بود.

55‌امین سالگرد سفر نخستین انسان به فضا/تصاویری از یک روز تاریخی که عصر سفرهای فضایی را آغاز کرد

55 سال از روزی که یوری الکسی‌یویچ گاگارین با فضاپیمای وُستوک-۱ به فضا رفت و لقب نخستین فضانورد جهان را گرفت می‌گذرد. روز 12 آوریل سال 1961 روز مهمی برای جهان بود.
55‌امین سالگرد سفر نخستین انسان به فضا/تصاویری از یک روز تاریخی که عصر سفرهای فضایی را آغاز کرد

بک لینک رنک 3

بازی