دره شهر ، مهد تمدن ساسانی و سرزمین قلعه ها ، رودها و بناهای تاریخی

استان ایلام از معدود استانهای کشور بوده که به خاطر سابقه دیرینه تمدنی و زیبایی های خیره کننده طبیعی دارای جاذبه های گردشگری بسیار و در عین حال ناشناخته است.

فیلم سریال آهنگ

مدرسه