زیکا منجر به مرگ 3 نفر در کلمبیا شد/ چرا این ویروس هولناک هنوز شناخته نشده است ؟!

ویروس زیکا برای اولین بار منجر به مرگ افرادی در کلمبیا شد.

بازی آزاد

مرجع توریسم