عصبانیت روزنامه «آفتاب یزد» از محبوبیت سلحشور/ چرا داعیه داران «هنر برای هنر» نمی‌توانند مجالس یادبود سلحشور را تحمل کنند؟

عصبانیت روزنامه «آفتاب یزد» از محبوبیت سلحشور/ چرا داعیه داران «هنر برای هنر» نمی‌توانند مجالس یادبود سلحشور را تحمل کنند؟
در حالی که رهبر انقلاب کمتر از یک ماه قبل در فرمایشات خود، از مرحوم سلحشور به عنوان یکی از پیشگامان فرهنگی یاد کردند روزنامه «آفتاب یزد» در سرمقاله خود محبوبیت وی را دستوری خواند.

عصبانیت روزنامه «آفتاب یزد» از محبوبیت سلحشور/ چرا داعیه داران «هنر برای هنر» نمی‌توانند مجالس یادبود سلحشور را تحمل کنند؟

در حالی که رهبر انقلاب کمتر از یک ماه قبل در فرمایشات خود، از مرحوم سلحشور به عنوان یکی از پیشگامان فرهنگی یاد کردند روزنامه «آفتاب یزد» در سرمقاله خود محبوبیت وی را دستوری خواند.
عصبانیت روزنامه «آفتاب یزد» از محبوبیت سلحشور/ چرا داعیه داران «هنر برای هنر» نمی‌توانند مجالس یادبود سلحشور را تحمل کنند؟

بک لینک قوی

wolrd press news