«آفرین» مراجع عظام تقلید به حضور انقلابی ملت ایران/ مشت محکم مردم بر دهان ترامپ و دار و دسته‌اش + تصاویر

«آفرین» مراجع عظام تقلید به حضور انقلابی ملت ایران/ مشت محکم مردم بر دهان ترامپ و دار و دسته‌اش + تصاویر
مراجع عظام تقلید امروز با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن با تقدیر از حضور ملت ایران در یوم‌الله 22 بهمن، به حضور حماسی آنها «آفرین» گفتند.

«آفرین» مراجع عظام تقلید به حضور انقلابی ملت ایران/ مشت محکم مردم بر دهان ترامپ و دار و دسته‌اش + تصاویر

مراجع عظام تقلید امروز با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن با تقدیر از حضور ملت ایران در یوم‌الله 22 بهمن، به حضور حماسی آنها «آفرین» گفتند.
«آفرین» مراجع عظام تقلید به حضور انقلابی ملت ایران/ مشت محکم مردم بر دهان ترامپ و دار و دسته‌اش + تصاویر