«آل‌خلیفه» برای پنجمین هفته متوالی مانع از اقامه نماز جمعه در «الدراز» شد

«آل‌خلیفه» برای پنجمین هفته متوالی مانع از اقامه نماز جمعه در «الدراز» شد
امامان جماعت و جمعه بحرین بیانیه‌ای صادر و اعلام کردند رژیم این کشور برای پنجمین هفته پی‌در‌پی اجازه نداد نماز جمعه در مسجد امام صادق (ع) منطقه «الدراز» برگزار شود.

«آل‌خلیفه» برای پنجمین هفته متوالی مانع از اقامه نماز جمعه در «الدراز» شد

امامان جماعت و جمعه بحرین بیانیه‌ای صادر و اعلام کردند رژیم این کشور برای پنجمین هفته پی‌در‌پی اجازه نداد نماز جمعه در مسجد امام صادق (ع) منطقه «الدراز» برگزار شود.
«آل‌خلیفه» برای پنجمین هفته متوالی مانع از اقامه نماز جمعه در «الدراز» شد

مدرسه

«آل‌خلیفه» پنجمین هفته متوالی مانع اقامه نماز جمعه در «الدراز» شد

«آل‌خلیفه» پنجمین هفته متوالی مانع اقامه نماز جمعه در «الدراز» شد
امامان جماعت و جمعه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کردند رژیم این کشور پنجمین هفته پی‌در‌پی اجازه نداد نماز جمعه در مسجد امام صادق (ع) منطقه «الدراز» برگزار شود.

«آل‌خلیفه» پنجمین هفته متوالی مانع اقامه نماز جمعه در «الدراز» شد

امامان جماعت و جمعه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کردند رژیم این کشور پنجمین هفته پی‌در‌پی اجازه نداد نماز جمعه در مسجد امام صادق (ع) منطقه «الدراز» برگزار شود.
«آل‌خلیفه» پنجمین هفته متوالی مانع اقامه نماز جمعه در «الدراز» شد

باران فیلم