آیت‌اللهی که تکنوکرات‌ها را می‌فهمید/ روز تمجید از «آیت‌الله»

آیت‌اللهی که تکنوکرات‌ها را می‌فهمید/ روز تمجید از «آیت‌الله»
مراسم اولین سالگرد درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.

آیت‌اللهی که تکنوکرات‌ها را می‌فهمید/ روز تمجید از «آیت‌الله»

مراسم اولین سالگرد درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.
آیت‌اللهی که تکنوکرات‌ها را می‌فهمید/ روز تمجید از «آیت‌الله»