عملیات ارتش سوریه از فرودگاه «ابوالظهور» ادلب فراتر رفت

عملیات ارتش سوریه از فرودگاه «ابوالظهور» ادلب فراتر رفت
ارتش سوریه با آزادسازی فرودگاه نظامی ابوالظهور، از پاکسازی 300 روستا و شهرک در استان‌های حماه، حلب و ادلب خبر داد با این موفقیت عناصر باقی‌مانده داعش در منطقه بین «خناصر، أبو الظهور، السعن و الحمرة» محاصره شدند.

عملیات ارتش سوریه از فرودگاه «ابوالظهور» ادلب فراتر رفت

ارتش سوریه با آزادسازی فرودگاه نظامی ابوالظهور، از پاکسازی 300 روستا و شهرک در استان‌های حماه، حلب و ادلب خبر داد با این موفقیت عناصر باقی‌مانده داعش در منطقه بین «خناصر، أبو الظهور، السعن و الحمرة» محاصره شدند.
عملیات ارتش سوریه از فرودگاه «ابوالظهور» ادلب فراتر رفت