پرسپولیس یک – سیاه‌جامگان صفر تا دقیقه 40؛ گلزنی فرشاد احمدزاده

پرسپولیس یک – سیاه‌جامگان صفر تا دقیقه 40؛ گلزنی فرشاد احمدزاده
دیدار دو تیم پرسپولیس و سیاه جامگان از ساعت۲۰ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز شده و با برتری شاگردان برانکو در حال پیگیری است.

پرسپولیس یک – سیاه‌جامگان صفر تا دقیقه 40؛ گلزنی فرشاد احمدزاده

دیدار دو تیم پرسپولیس و سیاه جامگان از ساعت۲۰ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز شده و با برتری شاگردان برانکو در حال پیگیری است.
پرسپولیس یک – سیاه‌جامگان صفر تا دقیقه 40؛ گلزنی فرشاد احمدزاده