توافق مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب با «افخمی»/ تکلیف «فرزند صبح» پس از ۶ سال روشن می‌شود

توافق مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب با «افخمی»/ تکلیف «فرزند صبح» پس از ۶ سال روشن می‌شود
فیلم سینمایی «فرزند صبح» ساخته بهروز افخمی مراحل پس تولید را مجدداً طی می‌کند و برای نمایش آماده می‌شود.

توافق مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب با «افخمی»/ تکلیف «فرزند صبح» پس از ۶ سال روشن می‌شود

فیلم سینمایی «فرزند صبح» ساخته بهروز افخمی مراحل پس تولید را مجدداً طی می‌کند و برای نمایش آماده می‌شود.
توافق مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب با «افخمی»/ تکلیف «فرزند صبح» پس از ۶ سال روشن می‌شود

نصب تلگرام فارسی