دفتر «الحریری» به شایعه مصاحبه وی با رسانه‌ اسرائیلی واکنش نشان داد

دفتر «الحریری» به شایعه مصاحبه وی با رسانه‌ اسرائیلی واکنش نشان داد
دفتر نخست وزیر لبنان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که وی با هیچ رسانه‌ اسرائیلی در حاشیه نشست «داووس» گفت‌وگو نداشته و اظهارات منتسب به وی شایعه است.

دفتر «الحریری» به شایعه مصاحبه وی با رسانه‌ اسرائیلی واکنش نشان داد

دفتر نخست وزیر لبنان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که وی با هیچ رسانه‌ اسرائیلی در حاشیه نشست «داووس» گفت‌وگو نداشته و اظهارات منتسب به وی شایعه است.
دفتر «الحریری» به شایعه مصاحبه وی با رسانه‌ اسرائیلی واکنش نشان داد