حمله موشکی «الحشد الشعبی» به مواضع داعش در خاک سوریه

حمله موشکی «الحشد الشعبی» به مواضع داعش در خاک سوریه
یگان موشکی وابسته به نیروهای داوطلب مردمی عراق (الحشد الشعبی) شب گذشته مواضع داعش را در اراضی سوریه هدف قرار داده است.

حمله موشکی «الحشد الشعبی» به مواضع داعش در خاک سوریه

یگان موشکی وابسته به نیروهای داوطلب مردمی عراق (الحشد الشعبی) شب گذشته مواضع داعش را در اراضی سوریه هدف قرار داده است.
حمله موشکی «الحشد الشعبی» به مواضع داعش در خاک سوریه