تلفات جنگ یمن از مرز ۷۰۰۰ تن گذشت/ تلاش ناکام ارتش سعودی برای بازپس‌گیری «الربوعه»

با گذشت نزدیک به 1سال از شروع جنگ یمن، بمباران‌ها و کشتار مردم بیگناه کماکان ادامه دارد، هر چند نیروهای یمنی نیز وارد خاک عربستان شده و مناطق بسیاری را به کنترل خود درآورده‌اند.

خبر جدید

موزیک جوان