«الرشاد» در حویجه عراق آزاد شد

«الرشاد» در حویجه عراق آزاد شد
ساعاتی پس از اعلام آغاز عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی منطقه الرشاد، الاعلام الحربی خبر از آزادی آن داد.

«الرشاد» در حویجه عراق آزاد شد

ساعاتی پس از اعلام آغاز عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی منطقه الرشاد، الاعلام الحربی خبر از آزادی آن داد.
«الرشاد» در حویجه عراق آزاد شد