تسلط ارتش یمن بر دو منطقه «الصیار» و «الصیرتین» در تعز

تسلط ارتش یمن بر دو منطقه «الصیار» و «الصیرتین» در تعز
نیروهای ارتش و انصارالله پس از بازپس‎گیری تپه‌های «الخزان» و «المقهایه» در تعز، خطوط کمک رسانی به مزدوران سعودی در «الضباب» را به طور کامل قطع کردند.

تسلط ارتش یمن بر دو منطقه «الصیار» و «الصیرتین» در تعز

نیروهای ارتش و انصارالله پس از بازپس‎گیری تپه‌های «الخزان» و «المقهایه» در تعز، خطوط کمک رسانی به مزدوران سعودی در «الضباب» را به طور کامل قطع کردند.
تسلط ارتش یمن بر دو منطقه «الصیار» و «الصیرتین» در تعز

سپهر نیوز