افشای جزئیات کمتر رسانه‌ای شده از جنایات دولت سعودی علیه مردم «العوامیه»

افشای جزئیات کمتر رسانه‌ای شده از جنایات دولت سعودی علیه مردم «العوامیه»
روزنامه ایندیپندنت طی مصاحبه بی‌سابقه با شهروندان «العوامیه» گوشه‌ای از جنایات کمتر رسانه‌ای شده دولت سعودی علیه این شهر شیعه‌نشین را افشا کرد.

افشای جزئیات کمتر رسانه‌ای شده از جنایات دولت سعودی علیه مردم «العوامیه»

روزنامه ایندیپندنت طی مصاحبه بی‌سابقه با شهروندان «العوامیه» گوشه‌ای از جنایات کمتر رسانه‌ای شده دولت سعودی علیه این شهر شیعه‌نشین را افشا کرد.
افشای جزئیات کمتر رسانه‌ای شده از جنایات دولت سعودی علیه مردم «العوامیه»