انصارالله: «امارات»، علی عبدالله صالح را به این «سرانجام خفت‌بار» کشاند

انصارالله: «امارات»، علی عبدالله صالح را به این «سرانجام خفت‌بار» کشاند
سخنگوی جنبش انصارالله یمن ضمن تأکید بر نقش ابوظبی در بحران و جنگ یمن اعلام کرد، امارات است که «علی عبدالله صالح» را به این سرانجام خفت بار کشاند.

انصارالله: «امارات»، علی عبدالله صالح را به این «سرانجام خفت‌بار» کشاند

سخنگوی جنبش انصارالله یمن ضمن تأکید بر نقش ابوظبی در بحران و جنگ یمن اعلام کرد، امارات است که «علی عبدالله صالح» را به این سرانجام خفت بار کشاند.
انصارالله: «امارات»، علی عبدالله صالح را به این «سرانجام خفت‌بار» کشاند