دستگیری «امیر داعش در جزیره الخالدیه» در الانبار

دستگیری «امیر داعش در جزیره الخالدیه» در الانبار
فرماندهی پلیس فدرال عراق از بازداشت «امیر جزیره الخالدیه» وابسته به داعش در الانبار خبر داد.

دستگیری «امیر داعش در جزیره الخالدیه» در الانبار

فرماندهی پلیس فدرال عراق از بازداشت «امیر جزیره الخالدیه» وابسته به داعش در الانبار خبر داد.
دستگیری «امیر داعش در جزیره الخالدیه» در الانبار

دانلود آهنگ آذری