حمله شدید جیش‌الفتح به «ام القرع» در جنوب حلب ناکام ماند

حمله شدید جیش‌الفتح به «ام القرع» در جنوب حلب ناکام ماند
روند نبرد در جنوب حلب هرچند کُند شده اما تلفات شدیدی از ائتلاف جیش الفتح می‌گیرد؛ ائتلافی که فقط دیروز در پاتک خود 40 کشته داد اما باز هم نتوانست محاصره حلب را بشکند.

حمله شدید جیش‌الفتح به «ام القرع» در جنوب حلب ناکام ماند

روند نبرد در جنوب حلب هرچند کُند شده اما تلفات شدیدی از ائتلاف جیش الفتح می‌گیرد؛ ائتلافی که فقط دیروز در پاتک خود 40 کشته داد اما باز هم نتوانست محاصره حلب را بشکند.
حمله شدید جیش‌الفتح به «ام القرع» در جنوب حلب ناکام ماند

دانلود فیلم جدید