«برجام ۲» با هدف القای پیروزی کاذب به جامعه طرح می شود/ برخی با وعده نسیه مردم را به انحراف می‌کشانند

«برجام ۲» با هدف القای پیروزی کاذب به جامعه طرح می شود/ برخی با وعده نسیه مردم را به انحراف می‌کشانند
منتخب مردم قم در دهمین دوره مجلس گفت: برخی می‌خواهند با طرح عنوان «برجام ۲» به جامعه القای یک موفقیت کاذب کنند و بگویند حالا که یک قله فتح شده به سراغ قله دوم می‌رویم.

«برجام ۲» با هدف القای پیروزی کاذب به جامعه طرح می شود/ برخی با وعده نسیه مردم را به انحراف می‌کشانند

منتخب مردم قم در دهمین دوره مجلس گفت: برخی می‌خواهند با طرح عنوان «برجام ۲» به جامعه القای یک موفقیت کاذب کنند و بگویند حالا که یک قله فتح شده به سراغ قله دوم می‌رویم.
«برجام ۲» با هدف القای پیروزی کاذب به جامعه طرح می شود/ برخی با وعده نسیه مردم را به انحراف می‌کشانند

دانلود فیلم خارجی

اندروید