«بشار اسد» موعد انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخت

«بشار اسد» موعد انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخت
رئیس‌جمهوری سوریه در بیانیه ای تاریخ انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخت.

«بشار اسد» موعد انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخت

رئیس‌جمهوری سوریه در بیانیه ای تاریخ انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخت.
«بشار اسد» موعد انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخت

دانلود سریال و آهنگ

خبر فرهنگیان