«بوستون گلوب» پیروزی ترامپ در انتخابات را شبیه‌سازی کرد/شورش، حکومت نظامی و سقوط بازارهای بورس

«بوستون گلوب» پیروزی ترامپ در انتخابات را شبیه‌سازی کرد/شورش، حکومت نظامی و سقوط بازارهای بورس
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی ویژه درباره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با توجه به وعده‌ها و مواضع انتخاباتی وی، در نسخه‌ای فرضی که روز پیروزی ترامپ را شبیه سازی کرده، پیش‌بینی کرد که این کشور با شورش،‌ حکومت نظامی و سقوط بازارهای مالی مواجه خواهد شد.

«بوستون گلوب» پیروزی ترامپ در انتخابات را شبیه‌سازی کرد/شورش، حکومت نظامی و سقوط بازارهای بورس

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی ویژه درباره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با توجه به وعده‌ها و مواضع انتخاباتی وی، در نسخه‌ای فرضی که روز پیروزی ترامپ را شبیه سازی کرده، پیش‌بینی کرد که این کشور با شورش،‌ حکومت نظامی و سقوط بازارهای مالی مواجه خواهد شد.
«بوستون گلوب» پیروزی ترامپ در انتخابات را شبیه‌سازی کرد/شورش، حکومت نظامی و سقوط بازارهای بورس

خرید بک لینک