لاوروف : اجازه نمی دهیم ناتو پای ما را به درگیری بکشاند

لاوروف : اجازه نمی دهیم ناتو پای ما را به درگیری بکشاند
وزیر خارجه روسیه می گوید گسترش حضور نظامی ناتو در مرزهای روسیه، امنیت منطقه ای را به خطر می اندازد

لاوروف : اجازه نمی دهیم ناتو پای ما را به درگیری بکشاند

وزیر خارجه روسیه می گوید گسترش حضور نظامی ناتو در مرزهای روسیه، امنیت منطقه ای را به خطر می اندازد
لاوروف : اجازه نمی دهیم ناتو پای ما را به درگیری بکشاند

خرید بک لینک

آهنگ جدید