خواننده افسانه‌ای «بیتل‌ها» در «دزدان دریایی کارائیب»

خواننده افسانه‌ای «بیتل‌ها» در «دزدان دریایی کارائیب»
پل مک‌کارتی خواننده سرشناس بریتانیایی قرار است به بازیگران «دزدان دریایی کارائیب : مردان مرده هیچ داستانی نمی‌گویند» اضافه شود.

خواننده افسانه‌ای «بیتل‌ها» در «دزدان دریایی کارائیب»

پل مک‌کارتی خواننده سرشناس بریتانیایی قرار است به بازیگران «دزدان دریایی کارائیب : مردان مرده هیچ داستانی نمی‌گویند» اضافه شود.
خواننده افسانه‌ای «بیتل‌ها» در «دزدان دریایی کارائیب»

روزنامه قانون

پامنا موبایل لپ تاپ