وجود شهر مهران در محدوده پیشنهادی، قاچاق کالا را تشدید می‌کند/ با وجود منطقه ویژه اقتصادی مهران نیازی به منطقه آزاد نیست

وجود شهر مهران در محدوده پیشنهادی، قاچاق کالا را تشدید می‌کند/ با وجود منطقه ویژه اقتصادی مهران نیازی به منطقه آزاد نیست
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وجود منطقه ويژه اقتصادی در نزديكي مرز مهران با كشور عراق تاکید می‌کند که مي‌توان با پرهيز از ورود به حريم شهر آنرا توسعه داد اما ضرورتي به ايجاد منطقه آزاد در مساحتی 35هزار هكتاري نیست.

وجود شهر مهران در محدوده پیشنهادی، قاچاق کالا را تشدید می‌کند/ با وجود منطقه ویژه اقتصادی مهران نیازی به منطقه آزاد نیست

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وجود منطقه ويژه اقتصادی در نزديكي مرز مهران با كشور عراق تاکید می‌کند که مي‌توان با پرهيز از ورود به حريم شهر آنرا توسعه داد اما ضرورتي به ايجاد منطقه آزاد در مساحتی 35هزار هكتاري نیست.
وجود شهر مهران در محدوده پیشنهادی، قاچاق کالا را تشدید می‌کند/ با وجود منطقه ویژه اقتصادی مهران نیازی به منطقه آزاد نیست

نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است

نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منطقه آزاد اردبیل نشان می‌دهد که اعتبار پيش‌بيني شده براي تكميل زيرساخت‌ها در اين منطقه حدود 10 هزار ميليارد ريال بوده كه روش مشخصي براي تأمين اين اعتبار پيش‌بيني نشده است.

نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص منطقه آزاد اردبیل نشان می‌دهد که اعتبار پيش‌بيني شده براي تكميل زيرساخت‌ها در اين منطقه حدود 10 هزار ميليارد ريال بوده كه روش مشخصي براي تأمين اين اعتبار پيش‌بيني نشده است.
نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است

زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد

زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد
تشدید تحریم ها در سال 1391 بخش مهمی از بازارهای مهم بخش خصوصی را از دسترس فعالان اقتصادی ایرانی خارج کرد .

زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد

تشدید تحریم ها در سال 1391 بخش مهمی از بازارهای مهم بخش خصوصی را از دسترس فعالان اقتصادی ایرانی خارج کرد .
زیان بخش خصوصی در اثر تشدید تحریم‌ها جبران نشد

شورای امنیت قطعنامه تشدید تحریم‌های کره شمالی را تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه کره شمالی اعمال می‌کند.

bluray movie download

سیستم اطلاع رسانی