وضعیت تهران نسبت به شب گذشته آرام‌ است/ عبور و مرور عادی در خیابان انقلاب

وضعیت تهران نسبت به شب گذشته آرام‌ است/ عبور و مرور عادی در خیابان انقلاب
تجمعات پراکنده برخی افراد در مسیر خیابان انقلاب از جمله چهار راه ولی‌عصر موجب بوجود آمدن ترافیک و مختل شدن عبور و مرور در ساعات شلوغی شهر در این خیابان شد که با حضور نیروی انتظامی وضعیت عبور و مرور در این بخش شهر به حالت عادی درآمده است.

وضعیت تهران نسبت به شب گذشته آرام‌ است/ عبور و مرور عادی در خیابان انقلاب

تجمعات پراکنده برخی افراد در مسیر خیابان انقلاب از جمله چهار راه ولی‌عصر موجب بوجود آمدن ترافیک و مختل شدن عبور و مرور در ساعات شلوغی شهر در این خیابان شد که با حضور نیروی انتظامی وضعیت عبور و مرور در این بخش شهر به حالت عادی درآمده است.
وضعیت تهران نسبت به شب گذشته آرام‌ است/ عبور و مرور عادی در خیابان انقلاب