«توتَک» دوست دارم/ احتمال دارد به قبرس بروم

«توتَک» دوست دارم/ احتمال دارد به قبرس بروم
مهران رجبی گفت: احتمال دارد به قبرس بروم فامیلی داریم به نام محمود که دائم زنگ می‌زد و می‌گوید مهران بیا قبرس من اینجا خونه و ماشین برایت تهیه می‌کنم.

«توتَک» دوست دارم/ احتمال دارد به قبرس بروم

مهران رجبی گفت: احتمال دارد به قبرس بروم فامیلی داریم به نام محمود که دائم زنگ می‌زد و می‌گوید مهران بیا قبرس من اینجا خونه و ماشین برایت تهیه می‌کنم.
«توتَک» دوست دارم/ احتمال دارد به قبرس بروم

پرس نیوز

اس ام اس جدید