«توزیع شیر بین دانش‌آموزان» در انتظار ابلاغ اعتبار

«توزیع شیر بین دانش‌آموزان» در انتظار ابلاغ اعتبار
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: منتظر ابلاغ اعتبار هستیم تا شیر را در مدارس توزیع کنیم.

«توزیع شیر بین دانش‌آموزان» در انتظار ابلاغ اعتبار

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: منتظر ابلاغ اعتبار هستیم تا شیر را در مدارس توزیع کنیم.
«توزیع شیر بین دانش‌آموزان» در انتظار ابلاغ اعتبار