«ثریا» به هشتمین جشنواره عمار می‌آید

«ثریا» به هشتمین جشنواره عمار می‌آید
موسسه پردیس هنر و رسانه دیده بان، با شش مستند از جمله «نردبان فریب»، «بازی در مسکو» و «آتش به اختیار» به همراه هفت قسمت از برنامه تلویزیونی «ثریا» در هشتمین جشنواره عمار حضور پیدا می‌کند.

«ثریا» به هشتمین جشنواره عمار می‌آید

موسسه پردیس هنر و رسانه دیده بان، با شش مستند از جمله «نردبان فریب»، «بازی در مسکو» و «آتش به اختیار» به همراه هفت قسمت از برنامه تلویزیونی «ثریا» در هشتمین جشنواره عمار حضور پیدا می‌کند.
«ثریا» به هشتمین جشنواره عمار می‌آید