پس از محله «مساکن هنانو»، «جبل البدرو» نیز در شرق حلب آزاد شد

پس از محله «مساکن هنانو»، «جبل البدرو» نیز در شرق حلب آزاد شد
ارتش سوریه و نیروهای متحد آن بعد از آزادسازی «مساکن هنانو» و «جبل البدرو»، قصد دارند با آزادسازی الحیدریه ارتباط تروریست‌ها از جنوب به شمال در شرق شهر حلب را قطع کنند.

پس از محله «مساکن هنانو»، «جبل البدرو» نیز در شرق حلب آزاد شد

ارتش سوریه و نیروهای متحد آن بعد از آزادسازی «مساکن هنانو» و «جبل البدرو»، قصد دارند با آزادسازی الحیدریه ارتباط تروریست‌ها از جنوب به شمال در شرق شهر حلب را قطع کنند.
پس از محله «مساکن هنانو»، «جبل البدرو» نیز در شرق حلب آزاد شد