از طغیان «حاج‌کاظم» تا عاشقی به سبک «بید مجنون»

پرستویی به زیبایی از عهده تشویش‌ها، اضطراب‌ها، بحران‌ها و نمایش درست آن برآمده و این توان را دارد که با چهره و چشمانش شخصیت‌ها را درست به مخاطب معرفی کند.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

شهرداری