شاعر آئینی «حبیب‌الله چایچیان» دار فانی را وداع گفت

شاعر آئینی «حبیب‌الله چایچیان» دار فانی را وداع گفت
«حبیب‌الله چایچیان» از شاعران آئینی و مرثیه‌سرای اهل بیت(ع) متخلص به «حسان» ساعاتی پیش درگذشت.

شاعر آئینی «حبیب‌الله چایچیان» دار فانی را وداع گفت

«حبیب‌الله چایچیان» از شاعران آئینی و مرثیه‌سرای اهل بیت(ع) متخلص به «حسان» ساعاتی پیش درگذشت.
شاعر آئینی «حبیب‌الله چایچیان» دار فانی را وداع گفت